Taakverdeling | Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof | Kerk Andijk, De Kapel
349437
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-349437,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,paspartu_header_aligned,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-352192

Taakverdeling

Verantwoording van de werkwijze.

Verantwoording van de werkwijze

Om onze missie van hoofdstuk 4 waar te kunnen maken hebben we, rekening houdend met de sterkte- en zwakte analyse in hoofdstuk 5, gekeken naar de organisatie van onze gemeente.

Onze kerkenraad bestaat op dit moment uit twee ouderlingen, twee diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters. Daarmee voldoet de kerkenraad qua samenstelling aan de, in de kerkorde genoemde, minimumaantallen.

In hoofdstuk 5 is vrijblijvendheid benoemd als sterkte en als zwakte. Het is allebei waar. We willen graag dat mensen zich vrij voelen om wel of niet te participeren in de organisatie. Anderzijds kan een gemeente niet zonder bestuurlijke structuur. Daarvoor zijn mensen nodig die voor een langere periode (4 jaar) verantwoordelijkheid willen dragen in de kerkenraad. We zien kansen voor onze gemeente, maar weten dat het niet eenvoudig zal zijn om de kerkenraad op de klassieke manier te bezetten met ambtsdragers. Daarom hebben we gekozen voor een nieuw organisatiemodel dat de huidige gang bevestigt en structureert.

Rekkelijken en preciezen

Er vinden in onze gemeente een flink aantal activiteiten plaats op basis van een grote mate van vrijblijvendheid. Te denken valt aan de Cantorij, de Vrouwen Contact Groep, deelname aan de Kinderkerk, deelname aan musicals, de organisatie van markten, kerkbezoek etc. Er zijn mensen in onze gemeente die graag meer structuur zouden zien in dergelijke activiteiten. Dat betekent dat gemeenteleden zich zouden moeten vastleggen op regelmatige aanwezigheid. Anderen zijn al lang blij dat die activiteiten in elk geval plaatsvinden. Met dat verschil moeten we leren omgaan. Het is de kunst om met respect elkaar hierop aan te spreken.

We kozen voor 7 taak-groepen, die elk een taakveld voor hun rekening nemen en bestaan uit zowel ambtsdragers als gemeenteleden. Elke taakgroep is met minimaal één persoon vertegenwoordigd in de kerkenraad. De taakgroepen kunnen vanuit hun vergaderingen schriftelijk voorstellen doen aan de kerkenraad. We werken met de volgende taak-groepen.

Organisatiemodel: leden van de kerkenraad zijn trekkers van de taakgroepen.

Organisatiemodel

De binnenkring staat voor de kerkenraad. In elke taakgroep participeert minstens een ambtsdrager, die als trekker van die taakgroep optreedt. Verder bestaan de taakgroepen ook uit niet-ambtsdragers.
Taakgroep -> Aansturing
Eredienst -> Pastor en cantor-organist
Diaconaat -> Diakenen
Pastoraat -> Pastor, ouderlingen en contactpersonen
Beheer -> College van kerkrentmeesters
Jeugd -> Leiding van de kinderkerk, provider, catechese
Public Relations -> Redactie van Contact en website
Dagelijks bestuur -> Voorzitter – leider van de vergadering en vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten. Scriba – voert de correspondentie voor de gemeente en notuleert de vergaderingen.

Kerkenraad

De taken van de kerkenraad zijn kerkordelijk vastgelegd en zijn te vinden in de ‘Plaatselijke regeling’ en de ordinanties van de kerkorde. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen en de pastor als vaste adviseur. De kerkenraad kan vanuit de Classis ondersteuning en begeleiding krijgen middels een consulent en een gemeenteadviseur.

Taakgroepen

Van een taakgroep kunnen ook niet-ambtsdragers deel uitmaken.
De taakgroepen zijn in hoge mate zelfstandig, maar de kerkenraad is
eindverantwoordelijk. Eén en ander staat of valt met goede communicatie. Een taakgroep kan een werkgroep of commissie instellen voor het verrichten van een bepaalde taak, bijvoorbeeld de tuincommissie bij taakgroep beheer.

X